Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava17.12.2018

NewLeaders Academy

Jozefská 2, 811 06, Bratislava

Cieľom programu NewLeaders Academy je nadobudnúť a rozvíjať jednotlivé zručnosti z oblasti leadershipu tak, že vám ...

Vývojár webových aplikácií

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Emocionálna inteligencia

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Zdokonaliť a rozvinúť schopnosti účastníkov reagovať na emocionálnepodnety v pracovných vzťahoch.Zdokonaliť sa ...

IBM Connections 4.0 - Social Software for Business

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

IBM Connections 4.0 is social software for business that provides an exceptional social platform that helps enable you ...

Oracle Database: PL/SQL Fundamentals

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz Oracle Database: PL/SQL Základy vás zoznámi s PL/SQL. Pomôže Vám pochopiť výhody tohto mocného programovacieho ...

Riadenie projektov v prostredí Microsoft Project S

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz Riadenie projektov v prostredí Microsoft Project Server 2016 je určený pre pokročilých užívateľov MS Project, ...

Microsoft Access – pokročilé techniky

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Na kurze sa účastníci naučia vytvárať a používať zložitejšie dotazy vrátane poddotazov, krížových dotazov, ...

Úvod do AngularJS

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť základy AngularJS umožňujúce vytvárať testovateľné Single Page aplikácie ...

Microsoft Office SharePoint Server - všeobecné ško

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie SharePoint Server 2007 – všeobecné školenie je určené pre tých, ktorí plánujú nasadiť alebo majú ...

Programovanie v SWIFTe pre iOS I. - tvorba aplikác

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačový kurz Swift alebo programovanie pre iOS I. – tvorba aplikácií pre iPhone a iPad je určený pre začínajúcich ...

Počítačové siete III. - Sieťové protokoly, IP adre

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Balík protokolov TCP/IP je komunikačným štandardom siete Internet. Z toho vyplýva že ho stretneme v akejkoľvek sieti na ...

Project pokročilý

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz Project pokročilý je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú využívať pokročilé možnosti programu, spoluprácu ...

MANAŽÉRSKA AKADÉMIA I

Agátová 22, 84101, Bratislava

Zmysel a ciele Manažérskej akadémie I:• Pomôcť začínajúcim manažérom v začiatkoch práce, pomôcť eliminovať riziká ...

Visual C/C++ objektové programovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Školenie Visual C/C++ objektové programovanie je zamerané na zvládnutie špecifických vlastností jazyka C++, základov ...

Počítačové siete

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Školenie Počítačové siete je určené záujemcom, ktorí chcú získať alebo si prehĺbiť znalosti v oblasti teoretických ...

Python programovanie – základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz Python základy programovania je určený všetkým, ktorí sa chcúnaučiť základy moderného programovacieho jazyka ...

Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Školenie Cisco CCNA I – Úvod do počítačových sietí je určený záujemcom o počítačové siete a ich budúcim ...