Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava18.9.2018

Balík Microsoft Office II. - pre mierne pokročilýc

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačový kurz Microsoft Office II. (MS Word, MS Excel, MS Outlook) je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť ...

Basics of Data ONTAP C-Mode Administration (DC-S5)

Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, 821 04, Bratislava 2

Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom základné praktické skúsenosti s administráciou diskových polí NetApp ...

Training Course ArchiMate® 3.0 Certified – Level 1

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This is a three-day course for those who wish to achieve ArchiMate® 3.0 Practitioner – level 2 certification from ...

Virtualizácia v operačnom systéme Linux

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz je určený pokročilým správcom serverov s operačným systémom Linux, ktorí potrebujú nasadiť virtualizačné ...

MOC 10985 - Úvod do databáz v prostredí MS SQL Ser

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz je zameraný na objasnenie základných princípov fungovania databáz a je tak určený každému, kto si chce osvojiť ...

Microsoft Excel 2010/2007 – praktické využitie – w

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz naučí užívateľov, ktorí už ovládajú základy práce v tabuľkovom editore, naplno využívať jeho možnosti. ...

Microsoft Excel 2016/2013 – praktické využitie – w

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz naučí užívateľov, ktorí už ovládajú základy práce v tabuľkovom editore, naplno využívať jeho možnosti. ...

ASP.NET Core

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz opisuje z veľkej časti veci, ktoré je nutné vedieť vlastne ešte predtým, ako možno začať naozaj programovať. ...

Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové siete sú bežnou súčasťou nášho života. Sú úplnou samozrejmosťou na počítačoch, stali sa bežnou výbavou ...

Oracle základy jazyka SQL

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

SQL (Structured Query Language) je počítačový jazyk na manipuláciu s dátami (DML – výber, vkladanie, úpravu a mazanie), ...

Microsoft Visual C/C++ I. - pre začiatočníkov

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie Microsoft Visual C/C++ I. pre začiatočníkov je určený pre všetkých začínajúcich programátorov ...

IAS/IFRS - všeobecný prehľad + zmeny platné pre ro

Karadžičova 2, 811 08, Bratislava

Program:1. Deň - Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS: ÚvodKoncepčný rámecIAS 1 – prezentácia účtovnej ...

Project management I (English)

Liptovská 10, 82109, Bratislava

To understand the philosophy behind project management and to practically master itstools (from the position of a ...

PM I - Projektový manažment I

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Pochopenie filozofie a praktické zvládnutie základných nástrojov PM v pozícii projektového manažéra riadiaceho ...

PreZENtačné zručnosti

Vilová 2, 841 04, Bratislava

„Lektor – úžasný, profesionál, udržal celý čas pozornosť. Výborná interakcia a zapájanie, poskytnutie spätnej väzby ...

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj B o

Kutuzovova 17, 831 03, Bratislava

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečujeich spôsobilosť pracovať na elektrických ...

Efektívne riešenie konfliktov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Cieľom tréningu je osvojiť si správne zásady a postoj pri riešení konfliktov. Naučiť sa, ako im predchádzať a aké ...

Medzinárodný zváračský inžinier

Račianska 71, 83259, Bratislava

Kurz je určený pre koordinátorov zvárania. Absolvent kurzu získa diplomy Medzinárodný a Európsky zváračský inžinier a ...

Medzinárodný zváračský technológ

Račianska 71, 83259, Bratislava

Kurzy je určený pre koordinátorov zvárania.Materiály pri zváraníMetóda zváraniaKonštrukcia a navrhovanieVýroba a ...

Rk- KOZMETIK/KOZMETIČKA -ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY

Budyšínska 20, 83103, Bratislava

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, zpráva, ...