Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava24.10.2018

Java SE 9: Exploiting Modularity and Other New Fea

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz predstavuje Java module system (Jigsaw) a ďalšie novinky v Java SE 9. Medzi nimi sú JShell, pomocné metódy pre ...

SAP BusinessObjects BI 4.0: Interactive Analysis R

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This 2-day instructor-led course is designed to give you the comprehensive skills and in-depth knowledge needed to ...

SAP BusinessObjects BI 4.0 Web Inteligence: Advanc

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Participants will gain the comprehensive skills and in-depth knowledge needed to apply alternative query and reporting ...

Excel vzorce a funkcie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Školenie Excel vzorce a funkcie je zamerané na podrobné vysvetlenie tvorby vzorcov a funkcií v programe Excel. Cieľom ...

PowerHA SystemMirror 7.1 Planning and Implementati

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This course is designed to prepare you to install and configure a highly available cluster using PowerHA SystemMirror. ...

Základné práva a povinnosti zamestnávateľa

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Podnikanie je veľmi náročná činnosť pre každého, kto sa rozhodne svoje schopnosti uplatňovať týmto spôsobom. Nesie so ...

Revízni technici a projektanti - Vyhl. 508/2009 §2

Kutuzovova 17, 831 03, Bratislava

Prípraviť elektotechnikov na prácu revízneho technika a projektanta EZ v rozsahu skupiny E1, E2, E4, E5 na ...

Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizá

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Porozumenie, zavedenie a udržiavanie efektívneho procesného modelu riadenia firmy v súlade s ISO 9000:2000. Upresnenie ...

Manažérske rozhodovanie

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Rozvinúť schopnosť manažérov efektívne sa rozhodovať.Zdokonaliť zručnosti manažérov odhadnúť a eliminovať riziká ...

SPC II - Riešenie problémov SPC

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Využitie SPC, aplikácia SPC v neštandardných situáciách.Využitie SPCPríklady a skúsenosti účastníkov s aplikáciou ...

QFD - Prenášanie požiadaviek zákazníkov do proceso

Liptovská 10, 82109, Bratislava

V súlade s VDA a QS 9000 určiť ciele zlepšovania procesov na základe analýz požiadaviek zákazníka a porovnanie s inými ...

Six Sigma Yellow Belt Training

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o ...

JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

Námestie slobody 16, 811 06, Bratislava

Naučte sa jazyk tam, kde ním hovoria!Zárukou kvality našich jazykových pobytov v zahraničí je spolupráca výlučne ...

Komplexný systém budovania vzťahu k zákazníkom v v

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Prostredníctvom kvalifikovaného poradenstva a tréningov poskytnúť vedomosti a zručnosti pre budovanie vzťahu ...

Time management novej generácie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na ...

Manažérske koučovanie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Cieľom tréningového programu je prvýkrát v slovenskom jazyku oboznámiť účastníkov s nesmiernou silou Co-Active modelu ...

TRIMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY - angličtina, nemčin

Námestie slobody 16, 811 06, Bratislava

Rozvoj všetkých jazykových zručností – od úrovne začiatočníkov až po konverzáciu.Miesto výučby:Nám. slobody 16 (budova ...

Daň z príjmov fyzických osôb

Jánošíkova 1, 1001, Žilina

http://www.tem­po.sk/c-183/dan-z-prijmov-fyzickych-osob-seminar-skolenie/Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2016 a ...

Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2018

Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1

získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane noviel a súvisiacich predpisov ...