Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava14.10.2018

Vizážista – Vizážistka, rekvalifikačný kurz v Brat

Hornozoborská 77, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, dermatológie, hygieny, chémie, úpravy tváre – make-up a ...

Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizá

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Porozumenie, zavedenie a udržiavanie efektívneho procesného modelu riadenia firmy v súlade s ISO 9000:2000. Upresnenie ...

Manažérske rozhodovanie

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Rozvinúť schopnosť manažérov efektívne sa rozhodovať.Zdokonaliť zručnosti manažérov odhadnúť a eliminovať riziká ...

SPC II - Riešenie problémov SPC

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Využitie SPC, aplikácia SPC v neštandardných situáciách.Využitie SPCPríklady a skúsenosti účastníkov s aplikáciou ...

QFD - Prenášanie požiadaviek zákazníkov do proceso

Liptovská 10, 82109, Bratislava

V súlade s VDA a QS 9000 určiť ciele zlepšovania procesov na základe analýz požiadaviek zákazníka a porovnanie s inými ...

Six Sigma Yellow Belt Training

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o ...

JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

Námestie slobody 16, 811 06, Bratislava

Naučte sa jazyk tam, kde ním hovoria!Zárukou kvality našich jazykových pobytov v zahraničí je spolupráca výlučne ...

Komplexný systém budovania vzťahu k zákazníkom v v

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Prostredníctvom kvalifikovaného poradenstva a tréningov poskytnúť vedomosti a zručnosti pre budovanie vzťahu ...

Time management novej generácie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na ...

Manažérske koučovanie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Cieľom tréningového programu je prvýkrát v slovenskom jazyku oboznámiť účastníkov s nesmiernou silou Co-Active modelu ...

TRIMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY - angličtina, nemčin

Námestie slobody 16, 811 06, Bratislava

Rozvoj všetkých jazykových zručností – od úrovne začiatočníkov až po konverzáciu.Miesto výučby:Nám. slobody 16 (budova ...

Daň z príjmov fyzických osôb

Jánošíkova 1, 1001, Žilina

http://www.tem­po.sk/c-183/dan-z-prijmov-fyzickych-osob-seminar-skolenie/Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2016 a ...

Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2018

Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1

získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane noviel a súvisiacich predpisov ...

Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1

Tréning je vo svojom prvom dni zameraný na štruktúru hodnotiaceho systému a v druhom na štruktúru a priebeh ...

Totálne produktívna údržba

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Objasniť hlavné zásady TPM a na praktických príkladoch precvičiť ich aplikáciu v praxi.Naplánovať ďalšie postupy ...

FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

Liptovská 10, 82109, Bratislava

V súlade s ISO 9000, VDA a QS9000 praktické používanie nástrojov identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych ...

Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná p

Bárdošova 33, 83312, Bratislava

Získanie teoretických vedomostí a praktických skúseností a aplikačných postupov z oblasti ochrany pred požiarmi, ...

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve (seminár/

Jánošíkova 1, 1001, Žilina

Komplexná informácia o danej problematike.Účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva ...