Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava15.12.2018

Kurz spevu krok za krokom

Trenčianska 53, 821 09, Bratislava

Kurz klasického spevu s opernou speváčkou Intenzívny letný kurz, 5×2h v malej skupine v príjemných priestoroch ...

Akadémia komunikácie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Modulové školenie Akadémia komunikácie je zamerané na rozvoj kľúčových komunikačných a interpersonálnych schopností. ...

Akadémia obchodu a predaja

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Absolvovaním 3-dňového školenia Akadémia obchodu a predaja získate ucelený prehľad o formálnej, ale aj obsahovej ...

Windows SERVER Active Directory

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Microsoft Office SharePoint Server - všeobecné ško

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie SharePoint Server 2007 – všeobecné školenie je určené pre tých, ktorí plánujú nasadiť alebo majú ...

Microsoft Visual C++ II. - objektové programovanie

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie je určené pre programátorov, ktorí ovládajú minimálne základy jazyka C alebo C++ a chcú sa naučiť ...

Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnost

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Pojem informácie (data) je dnes úzko prepojený z pojmom bezpečnosť. Akékoľvek uložené dáta ktoré sú prístupné zo siete ...

Access programovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Visual C/C++ objektové programovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Java Script, CSS, AJAX pre pokročilých

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Exchange SERVER inštalácia a správa

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

AutoCAD 3D

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

SONY DVD architect

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Počítačové siete

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Úvod do programovania

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Microsoft Word III. - pre pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava