Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava14.12.2018

Facilitačné zručnosti

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Porozumieť roliam a zodpovednostiam facilitátora, ako aj rozdielu medzi moderovaním a facilitovaním.Zvládnuť prípravu a ...

Microsoft Project 2010 – praktické využitie – work

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz je určený všetkým, ktorí už majú skúsenosti s plánovaním projektov v prostredí Microsoft Project 2010 (alebo ...

Microsoft Project 2016/2013 – aplikácia v praxi

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz/workshop je určený všetkým užívateľom programu Microsoft Project 2016 alebo 2013, ktorí už majú isté ...

Bezpečnostné povedomie zamestnancov - vstupné preš

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Dvojdňový kurz školí bežných zamestnancov a užívateľov na podnikovú bezpečnosť informácií a ochranu osobných údajov ...

GOC1015 - Git – verzovací systém

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Verzovací systém Git sa v poslednej dobe stal de facto štandardom pre väčšinu open source projektov, ale používa sa aj ...

Microsoft Visual C++ II. - objektové programovanie

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie je určené pre programátorov, ktorí ovládajú minimálne základy jazyka C alebo C++ a chcú sa naučiť ...

Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnost

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Pojem informácie (data) je dnes úzko prepojený z pojmom bezpečnosť. Akékoľvek uložené dáta ktoré sú prístupné zo siete ...

Time management pokročilo - vysoká produktivita a

Priemyselná 8, 821 09, Bratislava

„Produktivita nemá predchádzať sebaúcte, mala by byť výsledkom inšpirácie, vášne!“ neznámy autorTréningom sa zameriame ...

Access, spracovávanie databázových údajov

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz Access, spracovávanie databázových údajov je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s programom ...

3D STUDIO MAX - modelovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz 3D Studio Max je profesionálna aplikácia na tvorbu 3D grafiky. Používa sa na modelovanie, animáciu a vizualizáciu ...

jQuery - základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz jQuery – základy je vhodný pre záujemcov, ktorí už dôkladne poznajú jazyky HTML a CSS a chcú na svoje stránky ...

Microsoft SQL Server II. - písanie dotazov pomocou

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Ako súvisí TSQL s nástrojom SSMS a serverom MS SQL 2016? Aké sú možnosti spájania tabuliek pri písaní dotazov? Ako ...

Tímová práca - vedenie ľudí v tíme

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

DOCKER - kontajnery v LINUXe

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Pokročilé techniky Angular v jazyku TypeScript

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Access pre mierne pokročilých

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓR

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava