bratislava.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Psychológovia a psychiatri v Bratislave

Zoznam psychológov a psychiatrov a kontakty na konkrétne psychologické a psychiatrické ambulancie v Bratislave

Zoznam psychológov, psychiatrov

Psychológovia a psychiatri v Bratislave

Zoznam psychológov a psychiatrov a kontakty na konkrétne psychologické a psychiatrické ambulancie v Bratislave

Adresa: Informácie o psychologických a psychiatrických ambulanciach v Bratislave
Telefón:
Fax:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:
Zoznam psychológov, psychiatrov

Ambulancia klinického psychológa - PhDr. Tibor Hrozáň

Ružinovská 10, 820 07 Bratislava - Ružinov, Tel.: 02 / 434 135 73, Email: info@hrozan.sk, www.hrozan.sk

;-name-;

Ambulancia klinickej psychológie - PhDr. Etela Mišaničová

Šustekova 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, Tel.: 0903 789 665, 0918 875 961, Email: misanicova@centrum.sk, www.misanicova.iprofil.cz

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.00 - 13.0014.00 - 15.00
Utorok:08.00 - 13.0014.00 - 15.00
Streda:08.00 - 13.00
Štvrtok:08.00 - 13.00
Piatok:08.00 - 13.00
;-name-;

Ambulancia klinickej psychológie - PhDr. Eva Krkošková

Záporožská 12, 851 01 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02 / 638 141 21, Email: eva.krkoskova@centrum.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.3014.00
Utorok:12.0018.00
Streda:08.3014.00
Štvrtok:12.0018.00
Piatok:08.3014.00
;-name-;

Ambulancia klinickej psychológie - PhDr. Vlasta Kurucová

Fedinova 9, 851 01 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02 / 638 101 39 , Fax: 02 / 638 101 39

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.00 - 13.00
Utorok:08.00 - 13.0014.00 - 16.00
Streda:12.00 - 18.00
Štvrtok:08.00 - 13.0014.00 - 16.00
Piatok:08.00 - 13.00
;-name-;

Ambulancia klinickej psychológie - PhDr. Zlatica Bartíková

Americké nám. 3, 813 69 Bratislava - Staré Mesto, Tel.: 02 / 526 363 08

;-name-;

Ambulancia špecializovaná na psychiatriu, detskú psychiatriu, liečenie duševných porúch - MUDr. Mária Bártová

Záporožská 12, 851 01 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02 / 638 386 73

;-name-;

Ambulantná prax v oblasti psychológie a klinickej psychológie - PhDr. Alica Vradianová

Tehelná 26, 832 40 Bratislava - Nové Mesto, Tel.: 02 / 444 628 09

;-name-;

Centrum mentálneho zdravia Matka

Haanova 7, 851 04 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02/623 12 287, 0910 104 160, Email: cmzmatka@cmzmatka.sk, www.cmzmatka.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.0014.00
Utorok:07.0014.00
Streda:07.0014.00
Štvrtok:07.0014.00
Piatok:07.0014.00
;-name-;

Individuálna aj skupinová psychoterapia, poradenstvo v oblasti životného štýlu, nácvik relaxácií - MUDr. Eva Janíková

Mýtna 5, 816 25 Bratislava - Staré Mesto, Tel.: 02 / 524 917 80

;-name-;

Klinická psychológia a psychoterapia - PhDr. Lýgia Bátovská

Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, Tel.: 02 / 444 618 27

;-name-;

Klinický psychológ a psychoterapeut - Mgr. Martin Babík

Smerčianska 14, 821 01 Bratislava , Tel.: 0905 505 568 , Email: mbabik7@gmail.com, mbabik7.googlepages.com

;-name-;

Klinický psychológ a psychoterapeut - Mgr. Martin Miler

Krajinská 91, 825 56 Bratislava, Tel.: 0910 548 528, Email: info@klinickypsycholog.sk, www.klinickypsycholog.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09.00 - 13.0015.00 - 20.00
Utorok:09.00 - 15.00
Streda:09.00 - 13.0015.00 - 20.00
Štvrtok:09.00 - 14.00
;-name-;

Liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria, sedenia, terapie, poradenstvo - MUDr. Ľudovít Polák, CSc.

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, Tel.: 02 / 448 816 49, Email: detske.centrum@vudpap.sk

;-name-;

Liečba duševných chorôb, terapie, poradenstvo - Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, Tel.: 02 / 524 942 50 , Fax: 02 / 524 942 50, Email: novotny@faneba.sk

;-name-;

MUDr. Viera Oravcová - Teplá

Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava, Tel.: 02 / 547 728 33, 0902 553 518

;-name-;

Neštátna psychologická ambulancia - PhDr. Anna Dvorská

Ružinovská 10, 827 99 Bratislava, Tel.: 02 / 482 793 41, 0905 259 170

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0013.00
Utorok:08.0013.00
Streda:08.0013.00
Štvrtok:11.3016.30
Piatok:08.0011.30
;-name-;

Poradenská, terapeutická a diagnostická činnosť pre deti v školskom veku - Mgr. Andrea Vanyová

Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava, Tel.: 02 / 643 664 41, 0904 826 719

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0015.00
Utorok:08.0015.00
Streda:13.0017.00
Štvrtok:08.0015.00
Piatok:08.0013.00
;-name-;

Poskytovanie poradenstva, liečba, terapie, sedenia - MUDr. Vojtech Pálházy

Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Tel.: 0903 713 642, Email: palhazy@nextra.sk

;-name-;

Pracovisko dopravnej a klinickej psychológie, psychologické vyšetrenia - Mgr. Elena Pipíšková

Košická 37, 821 08 Bratislava Mobil: 0902 680 560, Email: psychotestyvodicov@psychotestyvodicov.sk, www.psychotestyvodicov.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.30 - 12.3013.30 - 15.00
Utorok:07.30 - 12.3013.30 - 15.00
Streda:07.30 - 12.3013.30 - 15.00
Štvrtok:07.30 - 12.3013.30 - 15.00
Piatok:07.30 - 12.3013.30 - 15.00
;-name-;

Psychiater - MUDr. Oľga Paulovičová

Šustekova 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02 / 622 475 06, Email: psych.paulovicova@gmail.com

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:12.0018.00
Utorok:07.0013.00
Streda:12.0018.00
Štvrtok:07.0013.00
Piatok:07.0012.00
;-name-;

Psychiater - MUDr. Vít Provazník

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, Tel.: 02 / 644 630 92, 654 118 04

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:12.00 - 18.00
Utorok:08.00 - 12.3013.00 - 15.00
Streda:08.00 - 12.3013.00 - 15.00
Štvrtok:13.00 - 18.00
Piatok:08.00 - 12.3013.00 - 15.00
;-name-;

Psychiatria, psychoterapia, farmakoterapia, poradenstvo - MUDr. Adrián Strečko

Limbová 5, 833 05 Bratislava - Nové Mesto, Tel.: 02 / 526 254 74

;-name-;

Psychiatrická a pedopsychiatrická ambulancia - MUDr. Darina Štúrová

Babuškova 2, 821 03 Bratislava, Tel.: 02 / 434 122 65, Email: sturova@stonline.sk

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Milan Šimoni

Rovniakova 1, 851 02 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02 / 638 305 73

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - Doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.

Limbová 1, 833 40 Bratislava, Tel.: 02 / 623 191 17, 547 883 48

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0013.00
Utorok:08.0013.00
Streda:08.0013.00
Štvrtok:08.0013.00
Piatok:08.0013.00
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - Doc. MUDr. Ľubomír Vražda, CSc.

Mlynarovičova 21, 821 06 Bratislava, Tel.: 02 / 624 141 43, 0903 179 022, Email: centrummemory@nextra.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Utorok:08.0015.00
Streda:08.0017.00
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria - MUDr. Viera Domináková

Záhradnícka 11, 811 07 Bratislava, Tel.: 02 / 554 109 04

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - liečba alkoholizmu a toxikománie, poradenstvo - Doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, Tel.: 0903 789 022, Email: eduard.kolibas@faneba.sk

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - liečba alkoholizmu a toxikománie, rôzne terapie, sedenia - Doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc.

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, Tel.: 02 / 555 716 29

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - liečba alkoholizmu a toxikománie, vyšetrenia, sedenia - MUDr. Danica Hunáková

Mýtna 5, 811 01 Bratislava, Tel.: 02 / 524 917 80, 0917 541 161

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Denisa Mészárosová

Štúrova 12, 811 02 Bratislava, Tel.: 0850 111 99, Email: medifera@medifera.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09.0011.00
Utorok:09.0018.00
Streda:09.0016.00
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Drahomíra Nejdlová

Dulovo nám. 10, 821 09 Bratislava - Ružinov, Tel.: 02 / 638 249 84, 0904 425 571, Email: nejdlova@pnpp.sk

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Elena Mokrášová

Cesta na Červený most 1, 833 31, Tel.: 02 / 593 512 53, 593 511 12

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Utorok:08.0012.30
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Klaudia Stanislavová

Záporožska 12, 851 01 Bratislava, Tel.: 02 / 622 509 00

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Ondrej Trtala

Haanova 7, 851 01, Bratislava, Tel.: 02 / 623 122 87, 0910 640 856, Email: cmzmatka@cmzmatka.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.0014.00
Utorok:07.0014.00
Streda:07.0014.00
Štvrtok:11.0017.00
Piatok:07.0014.00
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Otília Lehocká

Medená 35, 924 01 Bratislava, Tel.: 02 / 529 647 11, 0905 510 968

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Renáta Papšová

Teslova 33, 821 02 Bratislava, Tel.: 02 / 446 354 71 , Email: renata.papsova@gmail.com

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0016.00
Utorok:08.0013.00
Streda:08.0013.00
Štvrtok:08.0021.00
Piatok:08.0013.00
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Soňa Olšovská

Staré grunty 36, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, Tel.: 02 / 654 128 01, 0907 326 698

;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Tatiana Krausová

Medená 35, 811 03 Bratislava, Tel.: 02 / 544 346 44, Email: tkrausova@szm.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0016.00
Utorok:08.0016.00
Streda:08.0017.00
Štvrtok:12.3018.30
Piatok:08.0013.00
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Vladimír Wiedermann

Námestie SNP 10, 814 65 Bratislava, Tel.: 02 / 578 872 51

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:-
Utorok:-
Streda:07.00 - 12.0012.30 - 15.00
Štvrtok:07.00 - 12.0012.30 - 15.00
Piatok:07.00 - 12.00
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Zdena Gešová

Limbová 5, 831 05 Bratislava, Tel.: 02 / 595 427 33, 0903 275 100

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.3013.30
Utorok:11.0017.00
Streda:07.3013.30
Štvrtok:07.3013.30
Piatok:07.3013.30
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Štefan Gális

Cintorínska 16, 812 72 Bratislava, Tel.: 02 / 509 472 01, Email: stefan.galis@minv.sk, www.nsmas.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.30 - 12.30
Utorok:07.30 - 12.30
Streda:07.30 - 12.30
Štvrtok:07.30 - 12.30
Piatok:07.30 - 12.30
;-name-;

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Ľubomír Jalč

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, Tel.: 0904 308 505

;-name-;

Psychiatrická ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Katarína Bulánková

Strečnianska 13, 851 05 Bratislava, Tel.: 02 / 638 115 43, 0908 736 845

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:11.0016.00
Utorok:08.0014.00
Streda:12.0017.00
Štvrtok:08.0014.00
Piatok:08.0014.00
;-name-;

Psychológ, psychoterapeut - Mgr. Elena Medzihradská

Šancová 50 811 05 Bratislava, Tel.: 02 / 52 49 12 27, 0905 102 529, Email: psycholog@medzihradska.sk, www.medzihradska.sk

;-name-;

Psychológ, psychoterapeut - Mgr. Roland Cagáň

Klincová 37/B, 811 02 Bratislava, Tel.: 0905 344 838, Email: roland.cagan@gmail.com, www.cagan.psychoterapia.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:14.0019.00
Utorok:14.0019.00
Streda:12.0019.00
Štvrtok:18.0020.00
Piatok:14.0019.00
;-name-;

Psychológ, terapeut - Mgr. Dagmar Cakova

Šafárikovo námestie 7, 821 01 Bratislava, Tel.: 0911 050 072, Email: cakovadagmar@gmail.com, www.psycholog-poradna.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:12:0018:00
Streda:12:0018:00
Štvrtok:12:0017:00
;-name-;

Psychologická ambulancia - Ing. Mgr. Július Kováč

Cesta na Červený most 1, 841 04 Bratislava, Tel.: 02 / 593 512 27, Email: marta.cundrlova@minv.sk, www.nsmas.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.00 - 12.0013.00 - 14.30
Utorok:07.00 - 12.0013.00 - 14.30
Streda:07.00 - 12.0013.00 - 14.30
Štvrtok:07.00 - 12.0013.00 - 14.30
Piatok:07.00 - 12.0013.00 - 14.30
;-name-;

Psychologická ambulancia - Mgr. Andrea Belicová

Továrenská 14, 815 71 Bratislava, Tel.: 0910 323 171, Email: psycholog@andreabelicova.sk, www.andreabelicova.sk

;-name-;

Psychologická ambulancia - Mgr. Miriam Belianská

Mlynské nivy 56, 824 52 Bratislava, Tel.: 0908 200 911, Email: miriam.belianska@pobox.sk, www.klin-psycholog.szm.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.0020.00
Utorok:07.0020.00
Streda:07.0020.00
Štvrtok:07.0020.00
Piatok:07.0020.00
;-name-;

Psychologická ambulancia - Mgr. Norbert Uhnák

Strečnianska 18/A, 851 05 Bratislav, Tel.: 0908 142 018, Email: psychologovi@psychologovi.sk, www.psychologovi.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09.0016.00
Utorok:09.0016.00
Streda:09.0020.00
Štvrtok:09.0020.00
Piatok:09.0014.00
;-name-;

Psychologická ambulancia - MUDr. Anna Dubničková

Saratovská 24, 841 02 Bratislava - Dúbravka, Tel.: 02 / 643 676 30

;-name-;

Psychologická ambulancia - MUDr. Silvia Bogyaiová

Ružinovská 10, 820 07 Bratislava - Ružinov, Tel.: 02 / 482 794 66

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:12.0018.00
Utorok:07.3013.30
Streda:12.0018.00
Štvrtok:07.3013.30
Piatok:07.3013.30
;-name-;

Psychologická ambulancia - MUDr. Ľudmila Müncnerová

Rovniankova 1, 851 02 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02 / 638 243 26

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.3015.00
Utorok:13.3017.30
Streda:-
Štvrtok:09.0017.00
Piatok:10.0013.00
;-name-;

Psychologická ambulancia - PhDr. Eva Fischerová

Babuškova 2, 821 03 Bratislava - Ružinov, Tel.: 02 / 434 220 27, 0907 116 144, Email: evena@chello.sk

;-name-;

Psychologická ambulancia - PhDr. Eva Plencnerová

Rajecká 1-3, 821 07 Bratislava - Vrakuňa, Tel.: 02 / 455 208 95, Fax: 02 / 455 208 95

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:12.0018.00
Utorok:08.0014.00
Streda:08.0014.00
Štvrtok:08.0014.00
Piatok:08.0014.00
;-name-;

Psychologická ambulancia - PhDr. Oľga Varsányiová

Cintorínska 16, 812 72 Bratislava, Tel.: 02 / 509 472 09, Email: olga.varsanyiova@minv.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
Utorok:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
Streda:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
Štvrtok:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
Piatok:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
;-name-;

Psychologická ambulancia pre deti a dorast - Mgr. Alica Bulasová

Strečnianska 13, 851 05 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02 / 638 100 90

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:11.0017.00
Utorok:08.0014.00
Streda:08.0014.00
Štvrtok:08.0014.00
Piatok:08.0014.00
;-name-;

Psychologická diagnostika det - PhDr. Alla Csáderová

Jána Stanislava 7, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, Tel.: 02 / 653 124 12, 0907 193 272, Email: allacsaderova@hotmail.com

;-name-;

Psychologické poradenstvo - MUDr. Zdenka Betáková

Rajecká 1-3, 821 07, Tel.: 02 / 455 262 38, Fax: 02 / 207 001 93, Email: egofit@chello.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:12.0019.00
Utorok:08.0014.00
Streda:08.0014.00
Štvrtok:08.0014.00
Piatok:08.0013.00
;-name-;

Psychologické služby - PhDr. Eva Heftyová, PhD

Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava, Tel.: 02 / 593 512 27, Email: marta.cundrlova@minv.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
Utorok:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
Streda:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
Štvrtok:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
Piatok:08.00 - 12.0013.00 - 15.00
;-name-;

Psychologické, medicínske a ošetrovateľské centrum - SALVUS

Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava, Tel.: 02 / 434 272 57, 0905 575 533, Email: salvus@salvus.sk, www.salvus.sk

;-name-;

Psychoterapeutická a psychiatrická ambulancia - MUDr. Viktor Kopas

Kozia 17, 813 17 Bratislava, Tel.: 0910 922 822, Email: kopas@psychoterapia-prax.sk, www.psychoterapia-prax.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09.0017.00
Utorok:09.0017.00
Streda:09.0017.00
Štvrtok:09.0017.00
Piatok:09.0017.00
;-name-;

Psychoterapia

Flöglova 6, 811 05 Bratislava, Tel.: 02 / 544 303 95, Email: mail@psychoterapia.sk, www.psychoterapia.sk

;-name-;

Psychoterapia (hlbinná, relaxačno-symbolická, behaviorálna), poradenstvo - MUDr. Zlatica Šurinová

Tehelná 26, 831 03 Bratislava - Nové Mesto, Tel.: 02 / 443 726 58

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:11.0018.00
Utorok:07.0013.30
Streda:11.0018.00
Štvrtok:07.0012.30
Piatok:07.0012.30
;-name-;

Psychoterapia - ATNA

Pri vinohradoch 6343/172, 831 06 Bratislava, Tel.: 0905 755 022, Email: atna@atna.sk, www.atna.sk

;-name-;

Psychoterapia - PhDr. Nadežda Lovichová

Mýtna 5, 811 07 Bratislava, Tel.: 02 / 577 863 47, Email: lovichova@zoznam.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:13.0018.00
Utorok:08.0014.00
Streda:08.0015.00
Štvrtok:13.0017.00
Piatok:09.0014.00
;-name-;

Psychoterapia hlbinná, relaxačno-symbolická, behaviorálna, poradenstvo - MUDr. Ivana Kováčová

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača, Tel.: 02 / 448 849 88, Email: ikovacova@post.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:12.0016.00
Utorok:08.0014.00
Streda:08.0014.00
Štvrtok:08.0014.00
Piatok:08.3011.30
;-name-;

Súkromná ambulancia klinickej psychológie - PhDr. Jana Zvarová

Strečnianska 13, 851 05 Bratislava, Tel.: 0902 163 286

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0013.00
Utorok:08.0012.00
Streda:12.3017.30
Štvrtok:08.0013.00
Piatok:-
;-name-;

Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých - PhDr. Dana Žemberyová

Šalviová 46, 821 01 Bratislava , Tel.: 0907 753 287, Email: info@psychologickaprax.sk, www.psychologickaprax.sk

;-name-;

Súkromné psychologické poradenstvo a terapia - Zdeňka Némethová

Štefánikova 47, 811 01 BratislavA, Tel.: 0905 101 743, Email: info@psychologicka.eu, www.psychologicka.eu

;-name-;

Terapeutické centrum Dr. Prevendárovej

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Tel.: 0917 752 463, 0904 983 484, Email: info@terapeutickecentrum.com, www.terapeutickecentrum.com

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok:08.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda:08.00 - 12.0013.00 - 16.00
Štvrtok:08.00 - 12.0013.00 - 16.00
Piatok:08.00 - 12.00
;-name-;

Terapia narušených interpersonálnych vzťahov, psychosomatických porúch - PhDr. Rita Švihranová

Vyšehradska č. 14, 851 10 Bratislava, Tel.: 02 / 628 602 74, 0905 508 548, Email: poradenstvo.svihranova@stonline.sk

;-name-;

Vyšetrenie rozumových schopností a výchovné poradenstvo u detí - PhDr. Kornélia Dibarborová

Strečnianska 13, 851 05 Bratislava, Tel.: 0905 798 813, 0905 798 810, Email: neladib@gmail.com

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09.0013.00
Utorok:09.0015.00
Streda:09.0015.00
Štvrtok:09.0015.00
Piatok:09.0015.00
;-name-;

Zameranie na hypnózu, hypnoterapiu, psychoterapeutické vedenie a psychosomatické poradenstvo - MUDr. Rudolf Múdry

Antolská 11, 851 07 Bratislava, Tel.: 02 / 686 725 34, 686 725 28, Fax: 02 / 686 725 34, Email: mudry@npba.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0012.30
Utorok:08.0012.30
Streda:08.0012.30
Štvrtok:08.0012.30
Piatok:08.0012.30
;-name-;

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Zoznam psychológov, psychiatrov

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Bratislava, mapa Bratislava-staré mesto, Bernolákovo, Dunajská Lúžna, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Marianka, Most pri Bratislave, Rovinka,svätý Jur, Senec, Zálesie
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang