bratislava.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

VŠEMVS, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

VŠEMVS, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Karloveská 64, 841 04 Bratislava, 0905 864 459, 0905 864 457, info@vsemvs.sk

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

VŠEMVS, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

VŠEMVS, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Karloveská 64, 841 04 Bratislava, 0905 864 459, 0905 864 457, info@vsemvs.sk

Adresa: Karloveská 64, 841 04 Bratislava
Telefón: 0905 864 459, 0905 864 457
Fax:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail: info@vsemvs.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Absolvovanie štúdia by malo zdokonaliť najmä profesionalizáciu vedúcich oddelení a odborov na úseku štátnej správy, samosprávy, ako aj regionálneho rozvoja v schopnostiach nevyhnutných pre riadenie a výkon činnosti v príslušných úradoch tým, že umožní získať:

* základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a naučí ich využívať pri racionálnom riadení,
* špeciálne poznatky z oblasti ekonómie a manažmentu s aplikáciou na podmienky vo verejnej správe a na podmienky malého a stredného podnikania v regiónoch,
* aktívny postoj k sebavzdelávaniu a predstavu o smeroch vzdelávania pracovníkov v súlade s celospoločenskými požiadavkami praxe, pre činnosť týchto orgánov a EU.

VŠEMvs v Bratislave zostáva pôsobiť tak ako doposiaľ, ako neuniverzitná vysoká škola s akreditáciou na bakalárske a magisterské štúdium s priznanými práva udeľovať akademické tituly:

*„bakalár“ – študijný program Verejná správa (1. stupeň) v dennej forme štúdia
*„bakalár“ – študijný program Verejná správa (1. stupeň) v externej forme štúdia
*„bakalár“ – študijný program Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch (1. stupeň) v dennej forme štúdia
* „bakalár“ – študijný program Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch (1. stupeň) v externej forme štúdia
*„magister“ – študijný program Verejná správa (2. stupeň) v dennej forme štúdia; s
možnosťou vykonávania rigorózneho konania a udelenia titulu „PhDr.“
*„magister“ – študijný program Verejná správa (2. stupeň) v externej forme štúdia; s možnosťou vykonávania rigorózneho konania a udelení titulu „PhDr.“

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Bratislava, mapa Bratislava-staré mesto, Bernolákovo, Dunajská Lúžna, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Marianka, Most pri Bratislave, Rovinka,svätý Jur, Senec, Zálesie
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang