bratislava.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky v Bratislave

ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, 02/ 50236 341, fax: 02/ 55561 361, info@statistics.sk

Štatistický úrad SR

ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky v Bratislave

ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, 02/ 50236 341, fax: 02/ 55561 361, info@statistics.sk

Adresa: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Telefón: 02/ 50236 341
Fax: 02/ 55561 361
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail: info@statistics.sk
Štatistický úrad SR

Štatistický úrad:

1. vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej štatistiky,
2. zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program zisťovaní,
3. určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhromažďuje a spracováva štatistické údaje,
4. určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,
5. vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
6. určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla,
7. vypracováva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky,
8. spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov a klasifikácií v oblasti štatistiky,
9. organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkach,
10. zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za SR a za jednotlivé územné a správne celky, pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie a
11. plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Štatistický úrad SR

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Bratislava, mapa Bratislava-staré mesto, Bernolákovo, Dunajská Lúžna, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Marianka, Most pri Bratislave, Rovinka,svätý Jur, Senec, Zálesie
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang