bratislava.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Práca Bratislava, ponuka práce, brigády Bratislava

Ponuky 4761-4780 z 5218

Ponuky práce Bratislava a okolie

Prepážkový pracovník - Bratislava

  Dátum pridania: 1.6.2017

  , Ak Vás ponuka zaujala, pošlite prosím motivačný list spolu so štruktúrovaným životopisom na e-mailovú adresu uvedenej kontaktnej osoby. Do predmetu e-mailu uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.
Kontaktovať a viesť v databáze budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky danej pozície. V prípade, že máte záujem byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie našej spoločnosti, uveďte prosím vo svojej žiadosti aj súhlas s archiváciou Vašich osobných údajov v nasledovnom znení:
"V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v databáze uchádzačov o zamestnanie vedenej spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov prevádzkovateľom v súvislosti s výberovým procesom. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé."

Asistentka riaditeľa a PR pracovník

  Dátum pridania: 1.6.2017

  , Ste najlepší, dosiahli ste v minulosti výsledky a máte znalosť v požadovanej oblasti? Radi Vás prijmeme to nášho tímu. Ponúkame Vám prácu v stále rastúcej spoločnosti pôsobiacej na trhu 23 rokov.
Zašlite nám svoju žiadosť s profesným životopisom, motivačným listom a fotografiou.

Pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane údajov.
Ďakujeme.

Privátny bankár, poradca, nadštandardná klientela

  Dátum pridania: 1.6.2017

 

Učiteľ/ka v súkromnom detskom centre

  Dátum pridania: 1.6.2017

  , V prípade záujmu o nami inzerovanú pozíciu nám prosím zašlite Váš životopis s fotografiou na e-mail: ezbee@ezgroup.eu.

V e-maile prosím uveďte:
1/ v krátkosti prečo sa o danú pozíciu uchádzate a prečo by ste práve Vy mali byť vhodným kandidátom na obsadzovanú pozíciu,
2/ finančné očakávania výšky príjmu,
3/ súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v nasledovnom znení: „Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosti EZ bee, s.r.o., so sídlom Starorímska 2, 851 10 Bratislava, podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.“

Všetky životopisy budú starostlivo posúdené, pričom si vyhradzujeme právo kontaktovať len uchádzačov vhodných na inzerovanú pracovnú pozíciu. Zároveň ďakujeme za Váš prejavený záujem o danú pracovnú pozíciu.

Kuchár/ka - Rio Grande Restaurant

  Dátum pridania: 1.6.2017

 kuchár , Ďakujeme všetkým kandidátom za prejavený záujem.

Výber č. V 8/2017 zo štátnych zamesnancov a občanov na pozíciu hlavný štátny radca , odbor legislatívno-právny

  Dátum pridania: 1.6.2017

 právo , Obsadzovaná funkcia: HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba podľa § 17 ods. 3, písm. a) bod 2 zákona o štátnej službe na zastupovanie štátnej zamestnankyne, ktorá je na materskej dovolenke a dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo rodičovskej dovolenky.

Zoznam požadovaných dokladov
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
b) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
c) kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
e) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v životopise, ako i v priložených kópiách dokladov
f) čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR alebo inej krajiny členského štátu EU, alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácii
g) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
h) čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
i) písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov, poskytnutých služobnému úradu pre účely výberu, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Špecialista klientských zmlúv

  Dátum pridania: 1.6.2017

  , V prípade, že Vás naša ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoje CV kliknutím na "poslať spoločnosti životopis".

Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí, si vyhradzujeme právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie životopisov.

Údržbár (Ref. č.: ENG_6001_54/2017)

  Dátum pridania: 1.6.2017

  , Ak vás naša ponuka zaujala a máte záujem byť zaradený/-á do výberového konania,
zašlite Váš životopis spolu s krátkym motivačným listom výhradne prostredníctvom webovej stránky spoločnosti www.engie.sk v časti Kariéra alebo portálu www.profesia.sk.

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti. Životopisy starostlivo posúdime a v prípade, že budete spĺňať naše požiadavky, budeme Vás kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe vo výberovom konaní.

UPOZORNENIE:
Zaslaním žiadosti záujemca o zamestnanie vyjadruje spoločnosti svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

Asistent v advokátskej kancelárii

  Dátum pridania: 1.6.2017

 právo , Administratívna vyspelosť a ucelené základné právne vedomosti sú podmienkou. V prílohe zasielajte životopis a motivačný list.
Vybratých uchádzačov budeme kontaktovať za účelom osobného pohovoru.

Čašník/Čašníčka Le Papillon Restaurant

  Dátum pridania: 1.6.2017

  , Ak ťa naša ponuka zaujala a máš záujem stať sa členom bratislavskej reštaurácie, neváhaj a posielaj svoj životopis na:
info@limano.sk

Záujemcovia o zamestnanie absolvujú pohovor s následnou skúškou na overenie zručnosti v trvaní 2 hod. Prosíme nech nás kontaktujú iba uchádzači s vážnym záujmom a ochotou pracovať.

Kontaktovať budeme iba úspešných uchádzačov.

Ďakujeme za pochopenie

Advokát / Advokátsky koncipient / Právnik

  Dátum pridania: 1.6.2017

 

Platená stáž v poslednom ročníku VŠ (matematika/ekonómia)

  Dátum pridania: 1.6.2017

 

Vedúca/vedúci útvaru účtovníctva

  Dátum pridania: 1.6.2017

 

Senior SW Tester

  Dátum pridania: 1.6.2017

 IT, technické, ekonomické , V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, prosíme Vás o zaslanie štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku emailom na adresu: hr@aas-slovakia.sk. Do predmetu správy prosíme uviesť názov pozície, o ktorú sa uchádzate.
Zaslaním Vášho životopisu dávate súčasne súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov uvedených v životopise v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely evidencie uchádzačov a pre účely ďalšieho spracovania.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. V prípade veľkého množstva reakcií si vyhradzujeme právo kontaktovať len vybraných uchádzačov.

Sekretárka - asistentka s aktívnou znalosťou AJ

  Dátum pridania: 1.6.2017

  , V prípade záujmu pošlite CV spolu s MOTIVAČNÝM LISTOM na uvedenú e-mailovú adresu. CV bez motivačného listu nebudú posunuté do výberového konania.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov.Materiály uchádzačov, ktorých neoslovíme, v súlade so zákonom zlikvidujeme.

Všeobecný poradca pre pobočku ČSOB Krížna, Bratislava

  Dátum pridania: 1.6.2017

  , Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.

Junior účtovník

  Dátum pridania: 1.6.2017

 ekonomický smer , Na osobný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí budú spĺňať naše požiadavky. Všetkým ostatným uchádzačom, ktorí sa nezúčastnia osobného pohovoru, t.j. nebudeme ich ďalej kontaktovať, sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za prejavený záujem pracovať pre našu spoločnosť.

HR Koordinátor

  Dátum pridania: 1.6.2017

 ideálne PaM , Svoje ŽIADOSTI S ROZVINUTÝM MOTIVAČNÝM LISTOM zasielajte prosím na uvedený kontakt.

Na osobný pohovor budú prizvaní len vybraní uchádzači spĺňajúci čo najviac naše očakávania zo zadania inzerátu. Ďakujem za pochopenie a akceptáciu našich postupov a už vopred sa ospravedlňujem tým uchádzačom, ktorých sme nepozvali na osobný pohovor a prajem im veľa šťastia v hľadaní vhodného uplatnenia sa.

Copywriter - web & klasik

  Dátum pridania: 1.6.2017

  , Prosíme poslať e-mailom CV a ukážky prác (linky, alebo PDF). Vybraným uchádzačom pošleme malé testovacie zadanie a následne sa dohodneme.

Cukrár/Cukrárka na riečnej lodi /Patissier on river ship

  Dátum pridania: 1.6.2017

 Gastronomia , Uchádzači bez fotografie alebo požadovanej praxe nebudú kontaktovaní.

Ponuky 4761-4780 z 5218

Správa ponuky práce

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Hľadám prácu.

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Ponúkam prácu.

Ak máte záujem váš občiansky inzerát upravovať, vymazať alebo chcete pridať firemný inzerát do sekcie Ponúkam prácu registrujte sa na portáli.

Ponuky práce

Práca, ponuka práce Bratislava: Ponúkate alebo hľadáte prácu v Bratislave a okolí? Využite regionálnu ponuku práce na internete!

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Bratislava, mapa Bratislava-staré mesto, Bernolákovo, Dunajská Lúžna, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Marianka, Most pri Bratislave, Rovinka,svätý Jur, Senec, Zálesie

Podmienky pridania inzerátu

 1. Prevádzkovateľ zverejní na portáloch v sieti Virtualne.sk len inzeráty písané v slovenskom jazyku
 2. V inzercii je zakázané písanie textu inzerátu VEĽKÝMI PÍSMENAMI a pred názov inzerátu vkladať medzeru a znaky ako napr. ? ! ( ) : . „ @ # © a pod. Takéto inzeráty budú zo stránky vymazané.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:
  • sa neriadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi
  • obsahujú alebo javia prvky národnostnej, rasovej alebo náboženskej diskriminácie alebo obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
  • obsahom vyzývajú k násiliu a lebo nelegálnym akciám
  • obsahujú obscénny text alebo foto
  • majú sexuálny podtext a ponúkajú erotický tovar alebo služby
  • ponúkajú drogy alebo zbrane
  • sú bez konkrétneho obsahu napr. Ponuka práce na www (názov stránky)
  • obsahujú na priložených fotografiách logá firiem alebo registrované ochranné značky, cenníky, textové informácie, a pod.
  • ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky
  • sa svojim textom javia ako podvodné ponuky
  • obsahujú internetové služby a samostatné odkazy na webové stránky
  • obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
  • ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD, letákov, dopisov, vkladanie letákov do obálok
  • ponúkajú časti tiel alebo telesné orgány
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty tj. inzeráty s rovnakým textom pridané na jeden portál v krátkom čase za sebou.
 5. Pri opakovanom porušovaní horeuvedených podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť inzerentovi možnosť inzerovať na portáloch v sieti Virtualne.sk
 6. Zverejnený inzerát bude na stránkach viditeľný na dobu určenú inzerantom a po tejto dobe bude automaticky vymazaný.
 7. Zrušiť inzerát pred vypršaním určenej doby inzercie môžu len registrované osoby.
 8. Tieto podmienky pre pridávanie inzerátov nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa potreby zmeniť, podobne ako aj právo meniť a vylepšovať služby poskytované v sieti Virtualne.sk a to predchádzajúceho oznámenia zmien inzerentovi a bez jeho súhlasu.
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang