bratislava.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Lekárne v Bratislave

Zoznam lekární a kontakty na konkrétne lekárne v Bratislave IV, v mestských častiach Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica

Lekárne, Bratislava IV

Lekárne v Bratislave

Zoznam lekární a kontakty na konkrétne lekárne v Bratislave IV, v mestských častiach Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica

Adresa: Informácie o lekárňach v Bratislave IV
Telefón:
Fax:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:
Lekárne, Bratislava IV

Lekáreň Signum

Saratovská 28, 84102 Bratislava, Tel.: 02/ 6446 2806, Fax: 02/ 6446 2851, Email: lekarensignum@stonline.sk, www.lekaren-signum.zzz.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0019.30
Utorok:08.0019.30
Streda:08.0019.30
Štvrtok:08.0019.30
Piatok:08.0019.30
Sobota:09.0018.00
Nedeľa:09.0016.00
;-name-;

LaSalus Pharma

J. Jonáša 1, 841 08 Bratislava, Tel.: 02/ 3241 0011

;-name-;

Lekáreň LIBRA

Pribišova 4, 841 05 Bratislava, Tel.: 02/ 654 42 551 , Fax: 02/ 654 42 551 , Email: petrovicova@lekarenlibra.sk, www.lekarenlibra.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0019.00
Utorok:08.0019.00
Streda:08.0019.00
Štvrtok:08.0019.00
Piatok:08.0019.00
Sobota:08.0013.00
;-name-;

Lekáreň RUBICON

Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava , Tel.: 02/ 6544 0741, 0917 393 507, Email: lekaren@lekarenrubicon.sk, www.lekarenrubicon.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:10.0020.00
Utorok:10.0020.00
Streda:10.0020.00
Štvrtok:10.0020.00
Piatok:10.0020.00
Sobota:10.0020.00
Nedeľa:10.0020.00
;-name-;

Lekáreň Apatika

Majerníkova 21, 841 05 Bratislava, Tel.: 02/ 6542 3189, Email: lekarenapatika@slovanet.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.3018.30
Utorok:08.3018.30
Streda:08.3018.30
Štvrtok:08.3018.30
Piatok:08.3018.30
Sobota:08.0012.00
;-name-;

Lekáreň Bacillus

Lamačská cesta 1/c, 841 01 Bratislava, Tel.: 02/ 5465 0164, Fax: 02/ 5465 0166, Email: bacillus@nextra.sk, www.bacilus.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09.0021.00
Utorok:09.0021.00
Streda:09.0021.00
Štvrtok:09.0021.00
Piatok:09.0021.00
Sobota:09.0021.00
Nedeľa:09.0021.00
;-name-;

Lekáreň Diamant

M.Schneidra Trnavského 4, 841 01 Bratislava, Tel.: 02/ 6428 7253, Email: diamand@europharm.cz

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09.0017.00
Utorok:09.0017.00
Streda:09.0017.00
Štvrtok:09.0017.00
Piatok:09.0017.00
;-name-;

Lekáreň Dlhé diely

Pribišova ulica 6, 841 05 Bratislava, Tel.: 02/ 6541 1596

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0018.00
Utorok:08.0018.00
Streda:08.0018.00
Štvrtok:08.0018.00
Piatok:08.0018.00
Sobota:08.0012.00
;-name-;

Lekáreň Dr. Max, OD KAUFLAND

Púchovská ul., Bratislava , Tel.: 02/ 3266 0121, Email: drmax-ba6@drmax.sk, www.drmax.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0020.00
Utorok:08.0020.00
Streda:08.0020.00
Štvrtok:08.0020.00
Piatok:08.0020.00
;-name-;

Lekáreň Fialka

Segnerova 1, 841 04 Bratislava, Tel.: 02/ 6542 1086, Email: lekaren_fialka@mail.t-com.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0016.00
Utorok:08.0016.00
Streda:08.0016.00
Štvrtok:08.0016.00
Piatok:08.0016.00
Sobota:08.0013.00
;-name-;

Lekáreň Karlovka

Nám. Sv. Františka 6, 842 62 Bratislava, Tel.: 02/ 6544 0076, Email: lekarenkarlovka@stonline.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0018.00
Utorok:08.0018.00
Streda:08.0018.00
Štvrtok:08.0018.00
Piatok:08.0018.00
Sobota:08.0012.00
;-name-;

Lekáreň Kaskáda

Hany Meličkovej 43, 841 05 Bratislava, Tel.: 02/ 6542 1268, Email: l.andrasova@stonline.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0018.00
Utorok:08.0018.00
Streda:08.0018.00
Štvrtok:08.0018.00
Piatok:08.0018.00
Sobota:08.0012.00
;-name-;

Lekáreň Lamač

Malokarpatské nám. 2, 841 03 Bratislava, Tel.: 02/ 6478 9835

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0018.30
Utorok:08.0018.30
Streda:08.0018.30
Štvrtok:08.0018.00
Piatok:08.0018.00
Sobota:08.0012.00
;-name-;

Lekáreň Liberi

M.Marečka 12, 841 07 Bratislava, Tel.: 02/ 6428 5372, Email: lekarenliberi@mail.t-com.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09.0019.00
Utorok:09.0019.00
Streda:09.0019.00
Štvrtok:09.0019.00
Piatok:09.0019.00
Sobota:09.0012.00
;-name-;

Lekáreň na Saratovskej

Saratovská 24, 841 02 Bratislava, Tel.: 02/ 6436 3943

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0019.00
Utorok:08.0019.00
Streda:08.0019.00
Štvrtok:08.0019.00
Piatok:08.0019.00
;-name-;

Lekáreň Nada

P. Horova 14, 841 07 Bratislava, Tel.: 02/ 6453 7721, Fax: 02/ 6453 7723, Email: lekaren_nada@slovanet.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0018.00
Utorok:08.0018.00
Streda:08.0018.00
Štvrtok:08.0018.00
Piatok:08.0018.00
Sobota:08.0012.00
;-name-;

Lekáreň Nutricentrum

Jurigovo nám. 1, 84105 Bratislava, Tel.: 02/ 6541 1756, Email: lekaren@nutricentrum.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.30 - 12.3013.00 - 18.00
Utorok:07.30 - 12.3013.00 - 18.00
Streda:07.30 - 12.3013.00 - 18.00
Štvrtok:07.30 - 12.3013.00 - 18.00
Piatok:07.30 - 12.3013.00 - 18.00
;-name-;

Lekáreň Pri radnici

Istrijská 20, 841 07 Bratislava, Tel.: 02/ 6477 0086, Email: lekaren@lekarenpriradnici.sk, www.lekarenpriradnici.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0018.00
Utorok:08.0018.00
Streda:08.0018.00
Štvrtok:08.0018.00
Piatok:08.0018.00
;-name-;

Lekáreň Pri stanici

Opletalova 12, 841 07 Bratislava, Tel.: 02/ 6477 8726, Email: lekarenpristanici@stonline.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09.0017.00
Utorok:09.0017.00
Streda:09.0017.00
Štvrtok:09.0017.00
Piatok:09.0017.00
;-name-;

Lekáreň Pri VW

J. Jonáša 1, 841 08 Bratislava, Tel.: 02/ 6964 2903, Fax: 02/ 6964 2953

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.00 - 12.3013.00 - 16.00
Utorok:08.00 - 12.3013.00 - 16.00
Streda:08.00 - 12.3013.00 - 16.00
Štvrtok:08.00 - 12.3013.00 - 16.00
Piatok:08.00 - 12.3013.00 - 16.00
;-name-;

Lekáreň Signum

02/ 6446 2806, Tel.: 02/ 6446 2851, Email: lekarensignum@stonline.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0019.00
Utorok:08.0019.00
Streda:08.0019.00
Štvrtok:08.0019.00
Piatok:08.0019.00
Sobota:09.0018.00
Nedeľa:09.0016.00
;-name-;

Lekáreň sv. Anny

Gbelská 8, 841 06 Bratislava, Tel.: 02/ 6595 6331, Email: lekarensvanny@stonline.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0018.00
Utorok:08.0018.00
Streda:09.0018.30
Štvrtok:08.0017.00
Piatok:08.0017.00
Sobota:08.0012.30
;-name-;

Lekáreň U Kozmu a Damiana

M.Sch.Trnavského 6, 841 01 Bratislava, Tel.: 02/ 6436 7540, Email: lek.ukozmu@mail.t-com.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:07.3018.30
Utorok:07.3018.30
Streda:07.3018.30
Štvrtok:07.3018.30
Piatok:07.3018.30
;-name-;

Lekáreň Via

Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava, Tel.: 02/ 5465 1064, 0903 302 306, Email: lekaren.via@gmail.com, www.biolekarenvia.sk

;-name-;

Zuzana centrum

Borská 3, 84101 Bratislava , Tel.: 02/ 6542 9167, Fax: 02/ 6544 0108 , Email: zuzanacentrum@pharmnet.sk, www.zuzana-centrum.zzz.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:08.0018.00
Utorok:08.0018.00
Streda:08.0018.00
Štvrtok:08.0018.00
Piatok:08.0018.00
Sobota:08.0012.00
;-name-;

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Bratislava, mapa Bratislava-staré mesto, Bernolákovo, Dunajská Lúžna, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Marianka, Most pri Bratislave, Rovinka,svätý Jur, Senec, Zálesie
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang